عنوان محصول: ترموپلاستیک الاستومر TPE

مشخصات فنی: این محصول آلياژ PP/E PDM ولکانیزه شده است. اين محصول در بازارهاي جهاني به TPE معروف است.که دسته ای از خانواده ترموپلاستیک الاستومرها است.

مزیت نسبت به نمونه خارجی:

مواد اولیه ارزان و ، هزینه سربار اندک، قابلیت تولید محصول بر اساس نیاز مشتری

تعریف و کاربرد:

ترموپلاستیک الاستومرها ترکیبی از فرآیند پذیری خوب پلاستیکها و خواص مکانیکی الاستومرها را، که برای طراحان قطعات مهم هستند، فراهم می آورند. این مواد متشکل از بلوکهای انتهایی ترموپلاستیک و بلوکهای میانی الاستیک هستند. لذا با توجه به ساختار و رفتارشان، این مواد به کلاسی تعلق می گیرند که بین پلاستیکها )ترموپلاستیکها( و رابر )الاستومرها( قرار دارند و به تدریج برای خود یک کلاس مواد ایجاد کرده اند .

ترموپلاستیک الاستومرها علاوه بر ارتقا سطح عملکرد قطعات با امکان دستیابی به گستره وسیعی از خواص، برای فرآیند کنندگان مواد نیز مزایای اقتصادی فراوانی ایجاد می کنند. علاوه بر این TPE ها یک سری از نیازهای فنی را برآورده می سازند که قبلاً فقط با الاستومرها امکان نزدیکی به آنها وجود داشت . TPE ها بهنگام حرارت دیدن، مانند یک پلاستیک و در اثر سرد شدن مجدد، الاستیک رفتار می کنند.

در الاستومرها این رفتار به وجود اتصالات عرضی شیمیایی مربوط می گردد. در حالیکه در TPE ها این پدیده نتیجه باندهای فیزیکی است که در آنها هر تغییری در رفتار که ناشی از حرارت باشد، برگشت پذیر خواهد بود. در حقیقت در اثر اعمال حرارت یا نیروی برشی این مواد آزادانه جریان پیدا می کنند و شکل پذیر خواهند بود و با سرد شدن مجدد مواد، اتصالات فیزیکی بوجود می آیند که بلوکهای الاستیک را در ساختاری سه بعدی تثبیت می کنند. در نتیجه این امر، TPE ها در حالیکه خواص الاستیک نشان می دهند، مانند ترموپلاستیک ها آزادانه جریان یافته و شکل پذیر هستند .

کاربرد:

این محصول براي كاربردهایي كه نيازمند انعطافپذیري است ميتواند به كار رود . اتومبيل) شامل نوارهاي : دور در، دور درب صندوق، زیر درب موتور، آبگيرهاي داخلي، آبگيرهاي خارجي، آب بندي دور كلاف شيشه درب هاي جانبي، آب بندي دور شيشه جلو و عقب ،درپوش ها، ضربه گيرها و انواع بسته ها ،) صنایع الکترونيک، لوازم خانگي، آب بند ها و درزگيرهاي صنعتي، لوازم ورزشي، لوازم پزشکي، صنایع بسته بندي مواد غذایي و نوشيدني تنها تعدادي از كاربردهاي این محصول است.

کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی ، تولیدی و صنعتی کرانگین می باشد